O nás

Predaj zbraní a streliva -  deasarms.sk

Firma DEAS ARMS s r.o. bola založená v r. 2005.Nosným programom je predaj a nákup zbraní, streliva a súvisiaceho tovaru.

Špecializujeme sa na predaj použitých krátkych a dlhých zbraní z medzivojnového a povojnového obdobia. Sortiment operatívne doplňame  a obmieňame. Samozrejme ponúkame aj nové ,moderné zbrane.

Naša firma je priekopníkom vo výrobe expanzných zbraní. Ponúkame široký výber pištolí, pušiek ,samopalov ,guľometov .Z väčšej časti ide o vlastné výrobky z ostrých originálov v čo najvyššej kvalite. Vo vlastnej dielni upravujeme tiež automatické zbrane na samonabíjacie. Na objednávku robíme tiež znehodnocovanie zbraní.

Naša firma dodáva na trh aj potreby pre milovníkov reenactmentu, militárie  z obdobia 2.sv.vojny ako repliky ,tak originály.

Najnovšie chceme ponúknuť záujemcom aj predaj originálnych historických zbraní a príslušenstva

Vytvorila Skylight Slovakia Skylight Slovakia

Vážení zákazníci,
náš e-shop ktorý práve používate slúži o.i. aj ako informačný systém na spracovanie Vašich osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy ktorú s nami prostredníctvom e-shopu uzatvárate resp. v prípadoch špecificky regulovaného tovaru o jej uzatvorení prostredníctvom nášho e-shopu s nami komunikujete. Náš e-shop je ako informačný systém IS-eshop zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov a jeho sprevádzkovanie bolo úradu ohlásené dňa 14.1.2016. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na účely plnenia z kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených prostredníctvom nášho e-shopu resp. na účely predzmluvných úkonov smerujúcich k uzavreniu kúpnej zmluvy ako aj na účely komunikácie s Vami ako zákazníkom a s doručovateľom prostredníctvom ktorého Vám doručujeme zakúpený tovar. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám s výnimkou doručovateľa ani na ich spracovanie nepoužívame tretie strany. Týmto vyhlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme, podmienkach nakladania s nimi ako aj o Vašich právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov v našom systéme nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach ktoré sú prístupné na našej stránke.
Ďakuje za dôveru. DEAS ARMS s.r.o.