Veľkoobchod

· Podmienkou registrácie obchodníka a nákup za veľkoobchodné ceny, je zaslanie kópie Výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu, osvedčenie o registrácii DIČ (pokiaľ ste platcom DPH), zbrojnú licenciu (pri nákupe zbraní a streliva).

· Uvedené dokumenty a užívateľské meno zákazníka (je potrebné pre vyhľadávanie obchodníka v našom systéme) prosíme zaslať e-mailom  na našu emailovú adresu deasarms@stonline.sk

·                             

Po obdržaní uvedených dokumentov a ich následnom overení pravosti bude vaša registrácia schválená. Nákup môžete samozrejme robiť aj telefonicky prípadne emailom.

Nakoľko veľkoobchodné ceny sa nedajú paušalizovať, budú dohodnuté individuálne tel. alebo e-mailom.

Tovar určený pre VOC bude automaticky označený „predaj aj za VOC“

 

Doprava a platby

Veľkoobchodné objednávky posielame prostredníctvom  kuriérskej služby .Cena zásielky bude vypočítaná podľa váhy a aktuálneho cennika  prepravcu o čom budeme klienta informovať. Expedícia tovaru je každý pracovný deň  Zásielková služba dopravuje zásielky do 24 hodín pohodlne a priamo na Vašu adresu domov či do firmy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte prostredníctvom našich kontaktov:

Vytvorila Skylight Slovakia Skylight Slovakia

Vážení zákazníci,
náš e-shop ktorý práve používate slúži o.i. aj ako informačný systém na spracovanie Vašich osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy ktorú s nami prostredníctvom e-shopu uzatvárate resp. v prípadoch špecificky regulovaného tovaru o jej uzatvorení prostredníctvom nášho e-shopu s nami komunikujete. Náš e-shop je ako informačný systém IS-eshop zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov a jeho sprevádzkovanie bolo úradu ohlásené dňa 14.1.2016. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na účely plnenia z kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených prostredníctvom nášho e-shopu resp. na účely predzmluvných úkonov smerujúcich k uzavreniu kúpnej zmluvy ako aj na účely komunikácie s Vami ako zákazníkom a s doručovateľom prostredníctvom ktorého Vám doručujeme zakúpený tovar. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám s výnimkou doručovateľa ani na ich spracovanie nepoužívame tretie strany. Týmto vyhlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme, podmienkach nakladania s nimi ako aj o Vašich právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov v našom systéme nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach ktoré sú prístupné na našej stránke.
Ďakuje za dôveru. DEAS ARMS s.r.o.